فهرست مطلب

کنترل کیفی :

آزادسازی مواد اولیه و بسته بندی جهت مصرف در تولید و داروهای ساخته شده برای تحویل به پخش یا صادرات  پس از تأیید آزمایشگاه کنترل کیفیت  کارخانه طبق ظوابط و مندرجات در DMF  به عهده مسئول فنی است.

در زمینه کنترل کیفیت مسئول فنی موظف به اعمال موارد زیر است :

نظارت بر تدوین روشهای کنترل مواد اولیه ، بسته بندی ، کالای نیمه ساخته و محصول نهایی بر اساس مشخصات مندرج در DMF و با رعایت و التزام به ملاحظات GLP و منابع معتبر بین المللی . نظارت بر اجرای ضوابط کنترل مواد و محصول بر اساس DMF و روشهای مدون (SOPS) کنترل کیف

ینظارت بر اجرای کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی .

برنامه ریزی به منظور اصلاح و بهبود مداوم روشهای کنترل .

 

بهداشت و ایمنی :

واحد مسئول در زمینه بهداشت و ایمنی موظف به نظارت بر حسن اجرای ضوابط GMP در موارد زیر است :

بهداشت و ایمنی کارکنان .

نظافت و ایمنی تجهیزات

بهداشت و ایمنی فضای تولید و محیط فعالیت .

 

 انبارها و قسمت توزین :

مسئول فنی موظف به رعایت و اجرای استانداردها و ضوابط مندرج در GMP ، GSP ، DMF در زمینه های زیر می باشد.

تطبیق مشخصات فیزیکی و بسته بندی اقلام ورودی به انبار ( مواد اولیه ، بسته بندی )با استانداردها و ضوابط

جابجایی مواد ازانبار به واحدها و خروج مواد از کارخانه. **تنظیم و کالیبراسیون وسائل و دستگاههای قسمت توزین 

شرایط عمومی و اختصاصی انبارها و قسمت توزین.

نظارت بر نظافت و چیدمان انبارها .

 

تمامی حقوق سایت متعلق به شرکت داروسازی تولید دارو می باشد. © 2020

طراحی وب سایت توسط دارکوب | میزبانی وب هاستینگ با دارکوب