فهرست مطلب

  آموزش وتحقیقات :

واحد مسئول فنی در زمینه آموزش و تحقیقات لازم به اعمال موارد زیر است :

نظارت بر آموزش و اصول GMP . استانداردهای کار در سطح پرسنل کلیدی و برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل و اپراتورها در سطح کارخانه**

ارتباط مستمر با بخش تحقیق و توسعه کارخانه در جهت رفع مشکلات روزمزه تولید

مشارکت در برنامه های تحقیق و توسعه به منظور تأمین و پیشبرد اهداف QC و QA.

در خصوص کنترل های کیفی ، بهداشت و ایمنی ،انبارها ، مواد اولیه و بسته بندی ، آموزش  وتحقیقات ، با توجه به ایجاد واحد Q.A (تضمین کیفیت) برخی از مسئولیتها تفویض اختیار شده و نهایتاً با نظارت و تأیید مسئول فنی به اجراء در آورده می شود.

 

تهیه و نگهداری سوابق و گزارشات:

علاوه بر بایگانی کل،واحد مسئول فنی موظف است مدارک زیر را نگهداری نماید:

مدارک لازم برای اثبات اعمال نظارت های پیش بینی شده.

مدارک رسیدگی به شکایات،پیگیری،ارجاع موارد به واحدهای ذیربط و اقدامات انجام شده.

مدارک موارد  عدم تطابق مواد و محصول با مشخصات و استانداردها و فراخوانی محصول.

آمار ساخت ،بسته بندی و ضایعات. 

تمامی حقوق سایت متعلق به شرکت داروسازی تولید دارو می باشد. © 2020

طراحی وب سایت توسط دارکوب | میزبانی وب هاستینگ با دارکوب