پزشک/داروساز گرامی
باسلام و عرض ادب
پرسشنامه حاضر به منظور سنجش سطح رضایتمندی شما از شرکت داروسازی تولیددارو تنظیم گردیده است. خواهشمند است با تکمیل پرسشنامه ذیل ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف و حرکت به سمت ارائه خدماتی مطلوب تر و شایسته تر مساعدت فرمایید.

: نام و نام خانوادگی
: شماره نظام پزشکی
: شماره تماس / ایمیل
: آدرس
کم متوسط زیاد بسیار زیاد
ضایت شما از کیفیت محصولات تولیددارو چه میزان می باشد؟
ضعیف متوسط خوب بسیار خوب
نظر شما در رابطه با بسته بندی محصولات تولیددارو چیست؟
: پیشنهادات
کم متوسط زیاد بسیار زیاد
شناخت شما از محصولات داروسازی تولیددارو به چه میزان می باشد؟
ضعیف متوسط خوب بسیارخوب
روند دسترسی به محصولات تولیددارو را از طریق داروخانه/شرکتهای پخش چگونه ارزیابی می کنید؟
کم متوسط زیاد بسیار زیاد
تمایل شما به تجویز و خرید مجدد محصولات و معرفی و توصیه آنها به سایرین به چه میزان می باشد؟
ضعیف متوسط خوب بسیار خوب
روند اطلاع رسانی در رابطه با محصولات جدید شرکت تولیددارو به چه صورت می باشد؟
سایر موارد مجلات پزشکی اس ام اس ایمیل
برای اطلاع رسانی در رابطه با محصولات جدید چه راهی را پیشنهاد می کنید؟
: توضیحات
بر اساس نیاز دارویی در شرایط کنونی چه دارویی را برای تولید پیشنهاد می کنید؟

تمامی حقوق سایت متعلق به شرکت داروسازی تولید دارو می باشد. © 2023

طراحی وب سایت توسط دارکوب | میزبانی وب هاستینگ با دارکوب