نالوکسان تیدی®

توضیحات کامل

 • راهنماییهای عمومی مصرف:

  این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمائید .

   

  موارد زیر را پیش از مصرف دارو با پزشک در میان بگذارید :

  • حساسیت به این دارو یا هر ماده شیمیایی، رنگی یا غذایی .
  • در صورت مصرف سایر داروها
  •  در صورت ابتلا به سایر بیماری ها
 • مصرف در بارداری و شیردهی:

  عوارضی برای ان در انسان ثابت نشده ولی با این وجود در هر دو مورد باید منافع دارو بر مضار ان سنجیده شود . بعد از مصرف دارو تا 24 ساعت از شیردهی خودداری نمائید .

 • هشدارها:
  • در صورت وجود وابستگی یا اعتیاد به داروهای مخدر شبیه تریاک یا تحریک پذیری قلبی ، با احتیاط تجویز شود .
  • مصرف نالوکسون نباید همراه با استفاده از سایر روش های احیای قلبی ، عروقی ، مانند تجویز اکسیژن ، تنفس مصنوعی یا تهویه مکانیکی صورت گیرد .
  • عدم بهبود قابل توجه ضعف تنفسی پس از تجویز نالوکسون معمولا نشانه آن است که ضعف تنفسی موجود، ناشی از مصرف داروهای مضعف سیستم مغز و اعصاب بوده (که از داروهای شبیه تریاک نیستند) یا در نتیجه یک بیماری حاصل شده است .
  • در مورد مصرف نالوکسون برای خنثی نمودن اثرات پنتازوسین ، ممکن است مقادیری بیش از انچه برای خنثی نمودن اثرات اغلب داروهای مخدر شبیه تریاک (که تنها فعالیت اگونیستی دارند) لازم است ، مورد نیاز باشد .
  • پیگیری منظم اثربخشی نالوکسون در فواصل دوره ای ضروری است ، در صورتی که طول مدت اثر داروی مخدر شبه تریاک از طول اثر نالوکسون بیشتر باشد تجویز مقادیر اضافی نالوکسون ممکن است مورد نیاز باشد .
  • در صورت تجویز نالوکسون برای بیمارانی که دارای وابستگی جسمی به داروهای ضد درد مخدر شبه تریاک بوده و یا مشکوک به ان هستند مقدار مصرف باید به دقت تنظیم گردد نشانه های قطع مصرف دارو  وطول مدت آنها به مقدار مصرف نالوکسون ، نوع داروی مخدر شبه تریاک مورد مصرف و شدت وابستگی بیمار بستگی دارد.
  • در صورتی که علائم قطع مصرف دارو وجود دارد یا ادرار بیمار حاوی مواد مخدر شبه تریاک باشد آزمون تشخیص اعتیاد با نالوکسون نباید انجام شود .
  • این دارو ممکن است باعث خواب الودگی شود در این صورت از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری شود .
 • مقدار و نحوه مصرف:

  بزرگسالان :

  • برای درمان مسمومیت با داروهای مخدر شبه تریاک ، مقدار 01/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و یا 4/0 میلی گرم به صورت تک دوز در موارد اضطراری از را وریدی و در غیر این صورت از راه عضلانی یا زیر جلدی مصرف می شود .
  • در صورت مصرف دارو از راه تزریق وریدی در صورت نیاز می توان این مقدار را در فواصل 3-2 دقیقه ای تکرار نمود .
  • برای برطرف نمودن ضعف دستگاه تنفسی ناشی از داروهای مخدر ضد تریاک ، مقدار 2/0 - 1/0 میلی گرم هر 3-2 دقیقه یک بار تزریق وریدی می شود تا زمانی که تهویه تنفسی و هشیاری کافی بدون بروز درد قابل ملاحظه بدست آید .
  • در صورت نیاز می توان این مقدار را در فواصل هر یک  یا دو ساعت تکرار کرد.

   

  توجه :

  • مقدار مصر باید برای هر فرد به طور جداگانه تعیین شود در برخی از بیماران ممکن است مقدار اولیه 2/1 - 8/0 میلی گرم مورد نیاز باشد اگر بیمار مشکوک به داشتن وابستگی به یک داروی مخدر شبه تریاک بوده و در معرض خطر فوری نباشد ، می توان مقدار مصرف را به 2/0-1/0 میلی گرم کاهش داد این مقدار را می توان در صورت نیاز، در فواصل 3-2 دقیقه ای تکرار نمود . با تجویز مقادیر مکمل از راه عضلانی می توان طول مدت اثر دارو را افزایش داد همچنین می توان پس از تجویز مقدار اولیه ، دارو را به صورت انفوزیون وریدی تجویز کرد سرعت انفوزیون بر حسب پاسخ بیمار تنظیم می گردد.
  • برای اجتناب از ایجاد اختلال در کنترل درد پس از عمل جراحی ، مقدار مصرف نالوکسون باید به دقت تنظیم شود برای این منظور تجویز مقدار اولیه 5/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن توصیه شده است برای تشخیص وابستگی به داروهای مخدر شبه تریاک ، و ابتدا مقدار 2/0 میلی گرم به صورت وریدی تزریق می شود در صورتی که عوارض قطع مصرف دارو بروز نکرده پس از 30 ثانیه می توان این مقدار را تکرار کرد همچنین می توان مقدار 8/0 میلی گرم را تزریق زیر جلدی نمود .
  • در صورت نیاز به اثبات عدم وابستگی بیمار به داروهای مخدر شبه تریاک ، مقدار 01/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ترجیحاً از راه ویدی و یا از راه عضلانی یا زیر جلدی تجویز می شود .
  • در صورت مصرف دارو به صورت تزریق وریدی، می توان این مقدار را در فواصل 3-2 دقیقه ای و تا دستیابی به اثر مطلوب تکرار نمود کودکان - برای درمان مسمومیت با داروهای مخدر شبه تریاک مقدار 01/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در موارد اضطراری از راه وریدی و در غیر این صورت از راه عضلانی یا زیر جلدی مصرف می شود .
  • در صورت مصرف دارو به صورت تزریق وریدی می توان این مقدار را یک یا دو بار با فواصل 3-2 دقیقه تکرار نمود برای برطرف نمودن ضعف دستگاه تنفسی ناشی از داروهای مخدر ضد تریاک ، مقدار 01/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در موارد اضطراری از راه وریدی و در غیر این صورت از راه عضلانی یا زیر جلدی مصرف می شود .
  • در صورت مصرف دارو به صورت تزریق وریدی می توان این مقدار را با فواصل 3-2 دقیقه تا رسیدن به اثر مطلوب تکرار نمود .
  • این دارو را می توان با آب استریل تزریقی رقیق کرد .
  • در نوزادان ، زمانی که دارای وابستگی جسمی به داروهای مخدر شبه تریاک هستند ، این دارو را باید با احتیاط فراوان تجویز گرد .
  • برای تهیه محلول نالوکسون به منظور انفوزیون مداوم ، مقدار 2 میلی گرم (پنج میلی لیتر از محلول 4/0 میلی گرم در میلی لیتر) دارو را به 500 میلی لیتر محلول کلرور سدیم تزریقی 9/0 درصد یا محلول تزریقی دکستروز پنج درصد بیافزایید.
  • محلول انفوزیون را پس از تهیه باید طی 24 ساعت مصرف کرد .
 • عوارض جانبی:
  • عوارضی که نیاز به توجه پزشک دارند : ضربان سریع غیر عادی قلب ، فشار خون غیر عادی و تاکیکاردی ممکن است منجر به نارسایی بطن چپ و خیز ریوی شود .
  • عوارضی که در صررت تداوم یا مزاحمت نیاز به توجه پزشک دارند :
  • تهوع یا استفراغ ، عصبانیت ، بی قراری یا تحریک پذیری، افزایش غیر عادی تحریک پذیری ، افزایش غیر عادی تعریق .
  • عوارضی که نشانگر بروز احتمالی علائم قطع مصرف دارو در بیمارانی می باشد که دارای وابستگی جسمی به داروهای مخدر شبه تریاک هستند :
  • درد مداوم بدن ، اسهال، تب، زبری پوست ، تهوع یا استفراغ ، عصبانیت یا بی قراری، آبریزش بینی، لرزش یا رعشه ، عطسه ، کرامپ معدی، افزایش غیر عادی تعریق، افزایش غیر عادی خمیازه ، تحریک پذیری غیر عادی، ضربان سریع و غیر عادی قلب و ضعف .
  • عوارض در نوزادان - حملات تشنجی - اسهال - گریه بیش از حد - تب - تشدید بازتاب ها - عطسه - تحریک پذیری غیر عادی - استفراغ و خمیازه .

  مسمومیت :

  • در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه پزشک ، بیمار را به بیمارستان منتقل نمایید.
 • اشکال دارویی:

  آمپول نالوکسان تیدی® 1 میلی لیتر حاوی 4/0 میلی گرم نالوکسون هیدروکلراید در هر میلی لیتر

 • شرایط نگهداری:
  • دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود .
  • از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید .
  • دارو در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود .

گالری تصاویر

{gallery}102{/gallery}

تمامی حقوق سایت متعلق به شرکت داروسازی تولید دارو می باشد. © 2023

طراحی وب سایت توسط دارکوب | میزبانی وب هاستینگ با دارکوب